Katılımcı Rehberi

KOBİ tanımı nedir?

Ekonomi Bakanlığı'na göre; 

1-200 arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, 

Gerçek usulde defter tutan,  

İmalat sanayinde faaliyette bulunan, 

Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeleri, 

KOSGEB'e göre; 

1-150 arasında işçi çalıştıran,  

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmeleri, ifade eder.

Kapasite raporu nasıl çıkarılır?

İmalat sanayinde faaliyette bulunan, Ticaret ve/veya Sanayi Odası'na üye olan bir firma kapasite raporu almak için ; 

Sanayi ve/veya Ticaret Odaları'ndan temin edilebilecek, "Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu" ve "Kalite Güvence Sistem Dokümantasyonu" adı altında iki adet formu doldurmalı, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un; 

Türkiye İş Bankası Akay Şubesi Hesap No: 4201- 785529 hesabına harç miktarı olarak 45.000.000 TL.lık tutar yatırılmalı, 

Üyesi olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası'na ilgili kurumca belirlenen kapasite tasdik ve tanzim ücreti ödenmelidir. 

Bu işlemlerden sonra, Sanayi ve/veya Ticaret Odası'ndan eksper ve raportörler firmaya teftişe giderek inceleme yaparlar. Hazırladıkları raporu onay için TOBB'a gönderirler. 

Kapasite Raporu alınabilmesi için; 

Sanayi ve/veya Ticaret Odası aidatının yatmış olması, 

İşyerinde en az 5 işçinin çalıştırılması, 

İşçilerin SSK prim bildirgelerinin ibrazı, 

Faal durumda makine parkı olması gerekmektedir.

Menşei Şahadetnamesi nasıl çıkarılır?

Üyesi olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası'ndan temin edilen formlar doldurulmalı ve Oda'ya onaylatılmalıdır. Menşei Şahadetnamesi'nin onaylanması sırasında proforma faturaların da bulundurulması gerekmektedir.

Gıda Sağlık Sertifikası nereden çıkarılır?

İşletmenin bağlı olduğu Tarım İl Müdürlüğü'nden alınabilir.

Fuar m² fiyatı neleri kapsamaktadır?

Standlı fuar metrekare fiyatı içerisine şu hizmetler girmektedir: 

Stand konstrüksiyonu, halı, masa, sandalye, çöp sepeti, küllük, spot, standların alınlık yazısı, fuar giriş kartı, sergilenecek ürünlerin Türkiye-fuarın yapıldığı ülke-Türkiye nakliyesi, handling hizmetleri, gümrük işlemleri, nakliye sigortası, Türk Katılımcılar Kataloğu'nda firma bilgilerine yer verilmesi, fuarın tanıtımı, genel temizlik ve güvenlik hizmetleri

Fuarlara devlet desteği hangi giderleri kapsamaktadır?

1. Uluslararası Fuarlara Ulusal Katılım ve Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında;   

Stand konstrüksiyonu,  

Halı,  

Aydınlatma,  

Standların alınlık yazıları  

Masa,  

Sandalye,  

Çöp sepeti,  

Küllük,  

Nakliye-Gümrük dahil başvuranlar için sergilenecek ürün ve eşyaların Türkiye-fuarın yapıldığı ülke-Türkiye nakliyesi  

Sergilenecek ürünlerin gümrük işlemleri , 

Nakliye sigortası,  

Genel temizlik hizmetleri, 

Genel güvenlik hizmetleri, 

Türk Katılımcılar ve/veya Genel Fuar Kataloğu'nda firma bilgilerinin yer alması, 

Ziyaretin sağlanması için tanıtım yapılması vb. hizmetleri kapsayan standlı fiyatın, 

KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketi niteliğini haiz veya "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"de yerleşik firma ve kuruluşlar için % 50'i,

2. Diğer firma ve kuruluşlar için % 50'si, 20.000 ABD Doları'na kadar desteklenmektedir. Bireysel Katılımlarda; (Yurtdışında düzenlenen ticari nitelikteki uluslararası fuarlar için) 

Boş alan kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 50 'si, toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamındadır. Faturalarda yer alan ve ödenmesi zorunlu kalemler; 

Auma Fee, 

Kataloğa giriş, 

Reklam katkı bedeli, 

Çevre koruma vergisi, 

Show Insurance, 

Shell Scheme / Basic Stand (Yurt dışındaki fuar idareleri tarafından standlı alanın satışının mecburi olması durumunda, application form ile ispatı dahilinde destek kapsamındadır.) 

hesaplamaya dahildir.

Fazla nakliye devlet desteği kapsamında mıdır?

Evet. Kiralanan her m² stand için fuarın yapıldığı ülkeye göre belirlenen … m³ ve …. kg. sergi malının nakliyesi organizatör kuruluşa ait olup, bu hacmi aşan her bir m³ için ekstra ücret talep edilmektedir. Ödenen bu fazla nakliye ücreti devlet desteği kapsamındadır. Firma hangi oranda devletten destek alıyorsa, fazla nakliye de aynı oranda desteklenmektedir. Ancak, toplam destek miktarı 20.000 ABD Doları'nı aşmamalıdır

Fuar ekstra malzemeleri devlet desteği kapsamında mıdır?

Hayır

Fuar kataloğunda yer almak için ücret ödemesi yapmak gerekiyor mu?

Fuarın düzenlendiği ülkedeki fuar idaresi tarafından yayınlanan uluslararası katalogda yer alabilmek için bazı organizatörlerce ücret talep edilebilmektedir. (Örneğin, Alman fuarcılık şirketi Messe Berlin GmbH, Tahran Uluslararası Fuar İdaresi vb. yayınladıkları fuar kataloglarında firmalara ücret karşılığı yer vermektedir) Bunun dışında ulusal katalım veya Türk İhraç Ürünleri fuarı düzenleyen organizatörün hazırladığı kataloglarda yer almak ücretsizdir.

Alınlık yazısı olarak sözleşme dışındaki firma veya kuruluşların adı kullanılabilir mi?

Kesinlikle hayır. 

Stand alınlık yazısı, sözleşme yapan firmadan başkasına ait olamaz (aynı holding veya aynı grup içinde olsalar dahi), 

Birden fazla firma birleşerek, tek bir stand ve tek alınlık altında fuara katılamazlar, 

Üretici firma, başka bir firmanın logosunu reklam veya pazarlama amaçlı olarak standında kullanamaz, 

Holding veya grup şirketleri, fuarda sadece sözleşme yapan firma bazında temsil edilebilirler. Holdingin veya grubun logosu kullanılamaz, 

Marka tescil belgesine sahip olan firmalar, bu belgenin noter tasdikli bir kopyasını teşvik başvurusu için hazırladıkları belgeler ile birlikte gönderdikleri takdirde, alınlığa markalarını yazdırabilirler,  

Devlet desteği almak isteyen firmalar; üretici iseler kendilerinin, pazarlamacı veya Dış Ticaret Firması mahiyetinde iseler üreticilerinin Kapasite Raporundaki mamulleri sergilemekle yükümlüdürler, 

Yukarıdaki kurallara uymayan firma ve kuruluşlar, devlet desteğinden yararlanamazlar.

Fuarlarda satış yapılabilir mi?

Satış izni bulunan fuarlar dışında satış yapılamaz. Son gün satışı yapılan veya bırakılan ürünler için de katılımcı firma, o ülkenin gümrük mevzuatına göre vergi, resim, harç vb. masrafları ödemek zorundadır.

Proforma faturada hangi ürünler bedelsiz yazılabilir?

Proforma fuaturada fuara götürülecek promosyon malzemeleri ile geri gelmeyecek broşürler bedelsiz yazılabilir.

Proformada bedelsiz olarak yazılan ürünler fuarda dağıtıldığında gidilen ülkelerde vergi ödeniyor mu?

Vergi ödenmektedir.

Proforma fatura ve koli listesi doldurulurken nelere dikkat edilmelidir?

Proforma fatura ve koli listesi doldurulurken, koli listesinde gösterilen sandık numarası ile proforma faturalardaki numaraların aynı olmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Sandıklara konulan her malzeme proforma faturada yer almalıdır. 

Sandıklara konulan malzemelerin proforma faturaya yazılan değer üzerinden sigortalanacağı göz önüne alınarak, malzemelerin gerçek değerleri yazılmalıdır. 

Fuarın düzenlendiği ülke Avrupa ülkesi ise, ürünlerin değerleri Euro cinsinden, diğer ülkelerde ise ABD Doları cinsinden yazılmalıdır. 

Bedelli veya bedelsiz ürünlerin esas olan mal cinsi, adet, kg, ambalaj ve GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) numarası mutlaka belirtilmelidir. 

Gönderilecek elektrikli ve elektronik cihazların, (motor, jeneratör, televizyon, video v.b.) markası ve seri numaraları proforma üzerine yazılmalıdır. 

Proforma fatura ve koli listesindeki ürünlerin ağırlığı ve hacmi (en x boy x yükseklik) gerçek değerleriyle yazılmalıdır. 

Proforma faturalar ve koli listesi Türkçe-İngilizce, daktilo ya da bilgisayarda yazılmalı, firma yetkilisi tarafından imzalanmalı ve firma kaşesi basılmalıdır.

Fuara gidecek malzemeler nasıl sandıklanmalı?

Sandıkların sağlam olması, içinde bulunan malzemeye zarar vermeyecek nitelikte olması çok önemlidir. Sandık ayakları, forklift bıçağı girebilecek şekilde en az 10 cm. yükseklikte olmalıdır. 

Yapılan ambalajlar içerisine faturada belirtilenler haricinde hiç bir ürün ve malzeme konulmamalıdır. 

Sandıkların içinde bulunan malzemeler listesi ve gönderici firmanın adı, fuarın adı okunaklı şekilde yazılmalı ve şeffaf bir dosya içine konulup sandığa yapıştırılmalıdır. 

Sandıklar mutlaka kilitli olmalıdır.